Denna hemsida är inaktiverad. Du når tillsvidare Plaza Pizzeria på telefon 0920-26 73 20.